Kommer barna snart i lekerommet? - En spesifikk fransk kontekst

Utfordringen med tidlig skolegang i Frankrike går utover
avhør rundt det lille barns trivsel.
Barnehage tilbyr i dag et rom mellom familieundervisning og skoleopplæring. Det er også i en situasjon med et kvasi-monopol for den spesifikke mottakelsen av barn fra to til fem år gammel. Oppdagelsen av livet i samfunnet i en kollektiv struktur gjøres for flest barn når de går inn på barnehage.
Førskolen kan sies å tilby en tjeneste til
foreldre med omsorg for små barn. Fra et sosialt og økonomisk synspunkt er det på en måte en spesiell mottakelsesmåte for to-treåringer, en overgangsalder hvor innovative eller spesifikke strukturer nærmest ikke eksisterer.
I Frankrike er den demografiske dynamikken og aktivitetsraten
kvinnelige barn har sterk innflytelse på politikken for tidlig barndom og konditionerer behovene for barnepass. Denne familiepolitikken mobiliserer betydelige økonomiske ressurser og mange offentlige og private aktører, selv om den ikke tilfredsstiller alle behov.

ЯЖЕМАТЬ ЖЕНА ЧИНОВНИКА УСТРАИВАЕТ СКАНДАЛ АДМИНИСТРАТОРУ РЕСТОРАНА (Januar 2022)


Del Med Vennene Dine:

Tiphaine Auzière, datter av Brigitte Macron truet med døden: tre mistenkte i politiets varetekt

Spedbarnskolikk: hva skal jeg gjøre?